BLOG

Wpływ wzrostu inflacji i cen prądu na przedsiębiorstwa

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy działający w różnorodnych sektorach gospodarki, w tym w branży opakowaniowej, z niepewnością spoglądają w przyszłość i muszą mierzyć się z kolejnymi bieżącymi trudnościami. Po poważnych problemach w skali międzynarodowej wywołanych pandemią koronawirusa, a następnie wojną w Ukrainie kolejnym źródłem kłopotów dla polskich firm jest dynamicznie rosnąca inflacja, a także stopniowy wzrost cen energii elektrycznej. Wiąże się to z szeregiem komplikacji, od wysokich kosztów pozyskiwania surowców po ograniczone możliwości rozwoju biznesu.

Trudności wynikające z kryzysu gospodarczego i energetycznego

Dynamicznego wzrostu inflacji doświadcza na co dzień każdy z nas, ale w przypadku przedsiębiorców problem jest znacznie bardziej złożony. Spadek wartości pieniądza odbija się bowiem na kosztach pozyskiwania surowców koniecznych do produkcji (w branży opakowaniowej trudności są jeszcze większe, ponieważ duża część np. celulozy pochodziła z objętej obecnie sankcjami Rosji). Nie można również zapominać o wzroście cen paliw zwiększającym cennik transportu materiałów, a także o kryzysie energetycznym, nierzadko ograniczającym możliwości produkcyjne przedsiębiorstw.

Z powodu inflacji rosną też koszty życia, co z kolei wywołuje presję pracowników na pracodawcach w zakresie podwyżek. Należy także wspomnieć o tym, że niepewna sytuacja przedsiębiorstw skutecznie powstrzymuje je przed rozpoczynaniem nowych inwestycji oraz rozwojem.

Dynamiczne spadki wartości pieniądza źródłem kłopotów

Rozległe problemy powodowane przez inflację są odczuwane przez przedsiębiorstwa, ale też konsumentów – trudności nieodłącznie wiążą się bowiem z regularnym wzrostem cen produktów sprzedawanych zarówno w hurcie, jak i detalu. Dynamiczne zmiany cenników dotyczą również handlu B2B – nierzadko zdarza się więc, że firmy kupują nadwyżki surowców w obawie przed szybkim wzrostem ich cen.

Co więcej, powoduje to również poważne problemy w kwestii płatności faktur z długim okresem spłaty, jako że zdarza się, iż wartość pieniędzy otrzymanych za zrealizowaną usługę np. po miesiącu okazuje się znacząco niższa niż w momencie wystawienia dokumentu. Przedsiębiorcy często stawiają więc na faktoring, ponieważ prowizja za szybką zapłatę jest w tym wypadku niższa niż straty wynikające ze zmiany wartości pieniądza w czasie.

Producenci opakowań kartonowych oraz przedsiębiorcy z innych sektorów z niepokojem śledzą kolejne raporty dotyczące wzrostu inflacji i rosnących cen paliw, a także prądu. Trudno bowiem spodziewać się nagłej poprawy sytuacji gospodarczej, która da firmom nieco oddechu.