BLOG

Certyfikat ISO w firmie MAKBET – dowód najwyższej jakości naszych produktów

W firmie MAKBET nieustannie dbamy o to, by odpowiadać na bieżące potrzeby Klientów i zapewniać im obsługę, a przede wszystkim produkty na najwyższym poziomie. Podejmujemy kolejne kroki w celu doskonalenia naszej oferty nie tylko pod względem jej rozbudowywania, ale również jakości wyrobów oraz procedur obowiązujących w firmie w różnych obszarach. Niedawno rozpoczęliśmy proces wdrażania certyfikatu FSC świadczącego o wykorzystywaniu legalnych, ekologicznych tworzyw. Wkrótce będziemy mogli poszczycić się też certyfikacją ISO, która dowodzi doskonałej jakości oferowanych opakowań tekturowych.

Standardy ISO dotyczące zarządzania jakością – co obejmują?

Norma ISO wdrażana obecnie w naszej firmie jest zespołem zasad, których przestrzeganie pozwala na efektywne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na różnych płaszczyznach. System ten został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization) i obejmuje zbiór dobrych praktyk dotyczących na przykład organizacji procesów produkcyjnych, budowy jasnej struktury organizacyjnej firmy, określania celów działalności, monitorowania oraz usuwania potencjalnych zagrożeń czy edukacji pracowników. Certyfikat ISO wystawiany jest przez podmiot uprawniony do tego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Korzyści wynikające z certyfikacji ISO dla firmy i Klienta

Przestrzeganie standardów ISO pozwala ubiegać się o otrzymanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie określonych kryteriów, co z kolei jest sygnałem dla Klientów o najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Proces certyfikacji odbywa się bowiem na podstawie audytu przeprowadzanego przez niezależne, wyspecjalizowane firmy. Certyfikat ISO niesie też korzyści dla samego przedsiębiorstwa, usprawniając jego funkcjonowanie, podnosząc kwalifikacje zatrudnionego personelu, doskonaląc komunikację wewnętrzną oraz polepszając wizerunek marki podczas nawiązywania współpracy z kontrahentami.

Wdrażanie certyfikatu ISO w MAKBET

Decydując się na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO w firmie MAKBET, chcieliśmy nie tylko zwiększyć efektywność naszej codziennej pracy, lecz przede wszystkim zagwarantować Klientom, że oferowane opakowania kartonowe, przekładki tekturowe, narożniki oraz inne wyroby cechuje najwyższa jakość. Wkrótce, bo już z końcem marca 2022 roku uzyskamy więc certyfikat świadczący o solidności naszych produktów, a zarazem udowadniający przestrzeganie rygorystycznych norm dotyczących produkcji, a także zarządzania.