BLOG

Co oznaczają symbole umieszczane na kartonach?

Opakowania kartonowe są wykorzystywane do zabezpieczania najróżniejszych towarów podczas ich składowania oraz transportu. Chronią one przed rozmaitymi uszkodzeniami, od zarysowań po zaplamienie, ale w przypadku niektórych produktów samo tekturowe pudełko nie wystarczy. Czasami konieczne jest również zachowanie szczególnych warunków podczas przechowywania albo przestrzeganie wymogów dotyczących przenoszenia, dlatego wiele opakowań oznacza się specjalnymi symbolami informacyjnymi bądź ostrzegawczymi. Na co jednak wskazują tego rodzaju znaki?

Rodzaje znaków, którymi oznaczane są opakowania

Oznaczenia umieszczane na kartonowych opakowaniach nie muszą dotyczyć jedynie ostrzeżeń na temat ich bezpiecznego przechowywania lub transportowania – niekiedy mają one charakter informujący, wskazując na przykład na możliwość recyklingu albo wymiary. Z tego względu znaki dzielą się na kilka rodzajów – należą więc do nich oznaczenia:

  • informacyjne,
  • manipulacyjne – dotyczące sposobu traktowania w czasie składowania oraz transportu,
  • niebezpieczeństwa – wskazujące na zawartość stanowiącą zagrożenie np. dla środowiska,
  • zasadnicze – pozwalające na identyfikację przesyłki.

Najczęściej stosowane oznaczenia kartonów

Aby zapewnić przechowywanym i transportowanym towarom bezpieczeństwo, pudełka tekturowe są oznaczane różnymi rodzajami symboli, spośród których kilka występuje najczęściej. Jednym z nich jest choćby grafika przedstawiająca kieliszek, oznaczająca delikatny ładunek mogący ulec stłuczeniu; znak parasola sygnalizuje zaś konieczność ochrony przed wilgocią. Dwie strzałki skierowane ku górze to informacja, by nie przewracać opakowania, rozłożone dłonie podtrzymujące symbol kartonu podkreślają znaczenie zabezpieczenia przed upadkiem, natomiast przekreślona strzałka w kształcie łuku zabrania toczenia przedmiotu.

Prawidłowe przechowywanie i transportowanie opakowań kartonowych

Kartony do pakowania z tektury stanowią zatem świetny sposób na zabezpieczenie towaru, ale nie wolno zapominać o tym, by stosować się do zaleceń dotyczących ich magazynowania czy przenoszenia. Powszechnie przyjęte oznaczenia umieszczane na opakowaniach tekturowych znacząco ułatwiają to zadanie, sprawiając, że nawet przedmioty szczególnie podatne na uszkodzenia albo materiały niebezpieczne mogą być transportowane i dostarczane w odpowiedni sposób.