BLOG

Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku – w tym recyklingu – odpadów opakowaniowych

Odpady opakowaniowe różnego typu powstają niemal codziennie w każdym gospodarstwie domowym czy przedsiębiorstwie – w opakowaniach sprzedawane są bowiem rozmaite produkty, od żywności, przez środki chemiczne, po sprzęt elektroniczny. Z uwagi na ilość tego rodzaju śmieci konieczne jest przestrzeganie zasad ich zwrotu oraz odzysku, które pozwalają na odbieranie odpadów opakowaniowych od osób prywatnych lub firm, a następnie utylizację bądź przetworzenie w celu odzyskania surowców wtórnych.

Zbiórka odpadów opakowaniowych

Odpady opakowaniowe, bez względu na to, czy pochodzą z gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw lub instytucji publicznych, powinny zostać właściwie posegregowane, aby umożliwić ich recykling, a tym samym chronić środowisko oraz ponownie wykorzystywać surowce. W tym celu należy umieszczać śmieci w odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do konkretnych frakcji albo skorzystać z usług punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na każdym opakowaniu powinna znaleźć się informacja o rodzaju materiału, z którego zostało wykonane, a także możliwościach jego utylizacji.

Systemy zwrotu zużytych opakowań

Umieszczanie odpadów opakowaniowych w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach to jednak niejedyny sposób na to, by się ich pozbyć. W niektórych przypadkach możliwy jest również zwrot tego rodzaju śmieci. Dotyczy to choćby opakowań po niebezpiecznych środkach ochrony roślin, które należy oddać do punktu oferującego takie preparaty. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każdy przedsiębiorca zajmujący się handlem detalicznym w obiekcie o powierzchni przekraczającej 2000 m2 jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki zużytych opakowań po produktach dostępnych w jego asortymencie.

Recykling opakowań tekturowych, plastikowych toreb i szklanych słoików

Dzięki stosowaniu się do obowiązujących zasad zbiórki oraz odzysku odpadów opakowaniowych możliwe jest ponowne wykorzystanie surowców wtórnych, a to z kolei pozwala chronić środowisko naturalne i ograniczać koszty produkcji opakowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o tekturowe kartony, słoiki, puszki, butelki, czy plastikowe torebki, recykling odpadów opakowaniowych to niezwykle ważny krok na drodze do lepszej przyszłości dla każdego z nas. Jeśli zaś szukasz producenta opakowań kartonowych oferującego pudełka tekturowe doskonałe do ekologicznej utylizacji, skontaktuj się z MAKBET!